Microplastics in bottled water - an invisible threat

Woda butelkowana, często uważana za symbol czystości i zdrowia, staje się coraz bardziej narażona na zanieczyszczenia, w tym na obecność mikroplastiku. Choć może to wydawać się paradoksalne, badania wykazują, że mikroplastik nie jest obcy nawet w wodzie butelkowanej, podważając nasze zaufanie do tego źródła nawodnienia. Co gorsza, istnieją dowody na to, że związki chemiczne zawarte […]

World Water Day and drinking water supplies

Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca, przypomina nam o niezwykłym znaczeniu wody dla ludzkości oraz konieczności jej odpowiedniego gospodarowania. To dzień, który skupia uwagę na kwestiach związanych z dostępem do czystej wody pitnej, ochroną zasobów wodnych oraz walką z wyzwaniami związanymi z brakiem dostępu do tego fundamentalnego zasobu. Woda jest podstawowym składnikiem życia. Bez […]

Why choose water sprinklers and dispensers adapted to the needs of people with disabilities

W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę przykłada się do dostępności i ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Jednym z kluczowych elementów codziennej aktywności jest dostęp do wody, zarówno do picia, jak i do higieny osobistej. Dlatego ważne jest, aby zdroje i dystrybutory wody były dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co może znacząco poprawić ich […]

The Plastics Directive in full force: implementation of Single-Use Plastics obligations from 1 January 2024

Od początku roku 2024 w Unii Europejskiej weszła w życie kontrowersyjna, lecz niezbędna, Dyrektywa Plastikowa. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie szkodliwego wpływu plastiku na środowisko naturalne poprzez eliminację jednorazowych produktów plastikowych (SUP – Single-Use Plastics) oraz wprowadzenie surowych wymagań dotyczących recyklingu i minimalizacji zużycia plastiku. Dyrektywa Plastikowa została przyjęta przez Parlament Europejski w 2019 […]

Too much plastic in the world: a call to give up plastic bottles

Plastik – materiał, który wydawał się być rozwiązaniem na wiele wyzwań związanych z przechowywaniem i transportem, stał się teraz jednym z największych problemów środowiskowych, przed którymi stoimy. Na całym świecie ilość plastiku, której używamy i wyrzucamy, osiągnęła alarmujące poziomy, a konsekwencje tego są poważne dla naszej planety i wszystkich form życia na niej. Plastikowe odpady […]

How do drinking water stations and mains water dispensers affect the positive perception of buildings?

Stacje wody pitnej i dystrybutory wody kranowej mogą pozytywnie wpływać na odbiór budynków i obiektów na wiele różnych sposobów. W tym artykule przedstawiamy kilka z nich. Stacje wody pitnej i dystrybutory wody kranowej zapewniają mieszkańcom, pracownikom i odwiedzającym łatwy dostęp do czystej i zdrowej wody. To z kolei tworzy wrażenie dbałości o zdrowie i komfort […]

Strengthening the potential and attractiveness of places of rest, sport and recreation through spas

Woda pitna to fundamentalny element życia, a dostęp do niej stanowi kluczowy czynnik zdrowego stylu życia. W kontekście projektów publicznych, zwłaszcza tych związanych z miejscami rekreacyjnymi, sportowymi i odpoczynku, zasoby wody pitnej powinny być traktowane jako nieodłączny element infrastruktury. Takie podejście nie tylko promuje zdrowie publiczne, ale także znacznie zwiększa potencjał i atrakcyjność miejsc, zachęcając […]

How water influences proper development and well-being among children and young people

It is an obvious fact that water is a life-giving resource for every human being, regardless of age. However, for children and young people, drinking clean water plays an extremely important role in maintaining health, concentration, proper development and overall well-being. Firstly, water plays a key role in maintaining the proper functioning of the body. Children and adolescents, due to their rapid metabolism [...].

Raising standards in office space

Modern offices are placing increasing emphasis on improving working conditions and increasing employee efficiency. One simple yet effective solution is to introduce tap water dispensers into the office space. Not only do tap water dispensers offer access to fresh water in a convenient manner, but they bring with them a number of benefits that contribute to the overall comfort of the workplace. Constant [...]

The drinking water station with hand-washing station is a hit!

In recent years and events, authorities, municipalities, companies and designers alike have been looking for solutions to make public spaces not only more functional, but also safer. Hygiene is a very important issue at present, so new solutions are appearing on the market all the time, thanks to which it is possible to maintain hygiene and promote health [...].